проведення стратегічної сесії

Стратегічна сесія

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ (СС): шлях від мрій до реальності, або як “заодно” не розгубити друзів

Формат проведення

offline – online – mix; для команди та персональна (коучінг)

Кількість учасників

до 16 осіб

Тарифи та тривалість

Базовий тариф

від 4х днів по 4 години і залежить від кількості учасників: діагностика за наявним запитом, формування робочих гіпотез, персональні інтерв”ю з учасниками СС, власне СС, робочий звіт з рекомендаціями та висновками, постпроектна сесія через 1 місяць зі знижкою 10%

Тариф “Робоча лошадка”

від 3х місяців, залежить від кількості учасників, графік робіт складається під замовлення: діагностика за наявним запитом, формування робочих гіпотез, персональні інтерв”ю з учасниками СС, власне СС, робочий звіт з рекомендаціями та висновками, постпроектна сесія через 1 та 3 місяці зі знижкою 30%

Тариф “Pro”

від 6ти місяців, залежить від кількості учасників, графік робіт складається під замовлення: діагностика за наявним запитом, формування робочих гіпотез, персональні інтерв”ю з учасниками СС, власне СС, робочий звіт з рекомендаціями та висновками, рекомендації з розвитку персоналу та розвитку продажів (мотивація персоналу, розвиток лояльності, кадрова політика. Проектні спрінт-сесії щодва тижні (або за усталеним та погодженим графіком) зі знижкою 60%

Робочі мови

українська, російська

Варіанти СС

Стратегічна сесія організаційного розвитку

Для вирішення складних, стратегічно важливих завдань і адаптивних проблем. Для вироблення взаєморозуміння або пошуку альтернатив.

Варіанти:

 • Розвиток корпоративної культури, розробка місії і цінностей компанії.
 • Розробка стратегії розвитку організації;
 • Оптимізація організаційної структури.
 • Оптимізація матеріальної і нематеріальної мотивації.
 • Розробка KPI.
 • Покращення бізнес процесів.
 • Зростання прибутку і продажів.
 • Розробка проектів. Розробки дорожньої карти проектів.
 • Рішення складних, заплутаних проблем.
 • Реакція на дії конкурентів.
 • Та інші.
Стратегічна Форсайт сесія

Інструмент моделювання майбутнього. Допомагає побачити тренди розвитку галузі, технологій, методів ведення бізнесу, зміни попиту і т.д. Сформулювати бажане місце компанії в світі майбутнього. Дає можливість спроектувати поточну діяльність на основі складеного прогнозу.

Результатами СС стають:

 • Командоутворення: повага до результатів кожного
 • Продуктивність: команда справляється з великим обсягом завдань за менший час; формуються єдині стратегічні цілі та фіксуються всі можливі ідеї розвитку
 • Результат: обєднання внеску кожного в погоджену інфомодель
 • Потенціал: мінімізація поляризації та/або можливого конфлікту в групі; робить допустимою розбіжність думок в команді
 • Мотивація: формуються точки росту кожного фахівця та спільної справи, інсайти не губляться та відкладаються на “потім, колись”

Як підготуватися до СС:

 1. Сформулюйте головне завдання.
 2. Сформулюйте всі питання, які потребують відповіді для вирішення головного завдання. (Які це можуть бути питання: як у нас зараз йдуть справи, чому погано, які можливі варіанти поліпшення, які виберемо, що і коли будемо робити та інші).
 3. Розставте ці питання в логічній послідовності і зафіксуйте це як ескіз плану сесії.

Ніяких бізнес – консультантів: з Вами працює 100% практик «3 в одному»: бізнес – технолог / системний управлінець / HR експерт

Етапи СС

Я наведу покроковий ескіз робіт, який може бути більш або менш стислим, деталізованим чи узагальненим.

(1) Формування «ТЗ»

Даний етап спрямований на проектування цільового майбутнього: формується набір «стратегічних обмежувачів» від засновника в сторону компанії. Це встановлення «планки», позначки, яку компанія «не може не взяти» в своєму розвитку. В процесі роботи тут мають місце одна або більше зустрічей з засновником/засновниками, формулювання образу майбутнього, підготовка та узгодження офіційного звернення першої особи до компанії у зв’язку з початком проекту.

 • Абсолютний мінімум в людино-годинах роботи – 16 год;
 • Реалістично – 40-60 годин.
(2) Управлінське інтерв’ювання ключових співробітників, складання лонг-листа гіпотез про можливості розвитку

На даному етапі формулюється склад можливостей розвитку бізнесу. Здійснюється глибоке інтерв’ювання широкого складу топ-менеджерів і ключових фахівців компанії, проводиться контент-аналіз інтерв’ю, перетворюються в формат «гіпотези про можливості» всі ідеї, які фігурують на всіх рівнях в компанії. При необхідності проводиться спеціальний семінар , що представляє собою реєстр типових стратегій розвитку та спрямований на стимулювання підприємницької уяви учасників або подолання організаційного супротиву. На виході процесу виходить 30-50 (іноді більше) гіпотез про те, як компанія могла б досягти кратного приросту в своїй діяльності.

 • Абсолютний мінімум – 48 годин;
 • Реалістично – 180-320 годин.
(3) Формування шорт-листа гіпотез про можливості розвитку, що розглядаються на стратегічній сесії

На даному етапі здійснюється як мінімум одне, а, як правило, серія нарад з ключовим замовником стратегічної сесії. Детально опрацьовується лонг-лист гіпотез про кратному розвитку компанії, відкидаються неперспективні ідеї, список скорочується до шорт-листа в 10-12 ключових найбільш перспективних гіпотез. Призначаються відповідальні в складі організації клієнта за опрацювання цих ідей і за їх винесення на стратегічну сесію.

 • Абсолютний мінімум – 4 години;
 • Реалістично – 16-24 год.
(4) Формування технічних завдань на проведення учасниками стратегічної сесії точкових стратегічних досліджень і підготовку доповідей

Кожна розглянута компанією альтернатива розвитку, кожна можливість повинна бути досліджена і оцифрована, перетворена в грошовий еквівалент потенційної виручки, потенційного зниження витрат, потенційного прибутку. На даному етапі кожна можливість перетворюється в програму дослідження, проходить декомпозиціяя в конкретний склад питань, відповівши на які можна буде інформувати, обговорити і оцінити дану ідею.

 • Абсолютний мінімум – 24 години;
 • Реалістично – 36-48 годин.
(5) Супровід підготовки учасниками доповідей на стратегічну сесію

Протягом наступних 2-4 тижнів співробітники компанії клієнта проводять точкові стратегічні дослідження за відповідними гіпотезами про можливості, за які вони відповідають. З кожним дослідником-доповідачем ведеться копітка робота по його коучингу, підтримки, супроводу в проведеному ним дослідженні. По кожній можливості відповідальні доповідачі готують короткі десятихвилинні доповіді-презентації на майбутню стратегічну сесію. З кожним ведеться циклічна робота по «доведенні» його презентації «до кондиції», до максимально переконливого вигляду. Іноді кількість ітерацій – зворотної консалтингової зв’язку – по окремим доповідям досягає 4-5.

 • Абсолютний мінімум – 24 години;
 • Реалістично – 40-80 годин.
(6) Проведення стратегічної сесії

Потім проводиться власне стратегічна сесія. Дводенна стратегічна сесія включає в себе – в перший день – заслуховування всіх доповідей та їх обговорення за спеціальною методикою. Дискусія по кожній презентуемой гіпотезі ведеться спеціальними груповими методами з використанням прийомів «зміни ролей» – це позбавляє учасників від негативної групової динаміки і «пасток мислення» і різко підвищує об’єктивність, конструктивність і раціональність розмови про стратегію. В кінці дня проводиться групова оцінка всіх прозвучали ідей по методу Дельфі. Вранці наступного дня формулюється стратегія «Журавель у руках» або стратегія кратного безинвестіціонного (нізкоінвестіціонного) зростання компанії. Протягом дня ведеться робота в групах, формулюються основні складові нової стратегії (портфель проектів розвитку і програма їх запуску).

 • Абсолютний мінімум – 16 годин;
 • Реалістично – 32-48 годин.
(7) Розробка концепт-стратегії: Фіксація підсумків стратегічної сесії в форматі узагальнюючого документу «Концепт-стратегія»; узгодження, доопрацювання та затвердження документа

За підсумками стратегічної сесії проводиться копітка робота зі зведення всіх прийнятих рішень в єдиний концептуальний документ, який описує сформульовану стратегію компанії «на верхньому рівні». Документ узгоджується з клієнтом, коректується, доводиться до затвердження.

 • Абсолютний мінімум – 40 годин;
 • Реалістично – 80-96 годин.
(8) Розробка стратегії: Декомпозиція та взаимоувязка всіх прийнятих рішень в форматі деталізованого документа «Стратегія компанії … на перспективу до … року»; узгодження, доопрацювання та затвердження документа

На етапі розробки стратегії проводиться серія додаткових зустрічей, аналіз і проектування, спрямовані на формування стратегічних рішень для всіх рівнів організації клієнта. Стратегія перетворюється в конкретне керівництво до дії для всіх ключових підрозділів і співробітників компанії-клієнта.

 • Абсолютний мінімум – 60 годин;
 • Реалістично – 120-148 годин.

Разом, повний, «класичний» (тариф «Робоча лошадка» та тариф Pro) варіант підготовки та проведення стратегічної сесії і формулювання стратегії займає, в абсолютному мінімумі, 232 години консалтингової роботи (а реалістично 544-824 години).

Короткий, «базовий» варіант співпраці, без розробки по слідах проведеної стратегічної сесії документів «Концепт-стратегія» і «Стратегія», становить, в абсолютному мінімумі, 22 години консалтингової роботи (а реалістично 44-58 годин).

Що НЕ працює і не являється СС

 1. Оказійний brainstorming за пів дня або день
 2. Довготривале планування: одразу на 3-5 років
 3. Концентруватися на fun-атмосфері більше, ніж на запиті та результаті

F.A.Q.

Ми тільки розпочинаємо свій бізнес, чи потрібно нам це вже або коли в нас буде вже більше досвіду?

СС супроводжує від ідеї до реалізації, від розвитку до росту. Тому, так, потрібно користуватися вже.

Як нам визначитися із часо-затратами та вартістю. Якось тут все мудро та складно…?

Напишіть мені і я допоможу не брати зайвого і не урізати в необхідному. Календарний план та навантаження ми складаємо індивідуально щоразу. Залежить і від самодисципліни замовника, і від занятості ключових осіб.

Чи СС замінить нам тренінги з розвитку управлінських навичок?

Швидше скерує в потрібному напрямку розвитку – що насправді вивчити, а на що з банальної цікавості не гаяти часу.

Чи є різниця в ціні для команд різної чисельності?

Так. Є різниця в часі для індивідуальних розвмов із 6 людьми та 16 особами. Остаточна вартість розраховується мною під час з”ясування запиту, цілей та сталої кількості учасників.

Базовий тариф
грн 25
000
 • *постпроектна сесія через 1 мсяць зі знижкою -10% від вартості коучінгової години
Тариф “Робоча лошадка”
грн 41
000
 • *постпроектна сесія через 1 мсяць зі знижкою -30% від вартості коучінгової години
Тариф Pro
грн 74
000
 • *постпроектна сесія через 1 мсяць зі знижкою -60% від вартості коучінгової години

Проміжний крок

Якщо ви не можете визначитися, що потрібно:бізнес-консультація чи повноцінна СС – почніть із бізнес-консульатції (персональної чи групової). Якщо в ході спілкування ми взаємно погоджуємося на продовження у форматі СС – вартість буде враховано в рамках обраного пакету.

Отже, жодних незручностей, переплат чи “кота в мішку”.

Поделитесь своим впечатлением. Выскажите свое мнение. Оставьте комментарий.